Recorded music list 1.1
-nỗi lòng con yêu-the heart of the loved child-zither
-nous n’irons plus au bois-chúng tôi không đi tới rừng-zither
-que de jour me dure-bao ngày trải qua với tôi-zither
-quê hương-the country-zither
-reverie de schumann-giấc mơ của schumann-zither
-sake-japanese music-zither
-sáng lên nương-go to the champ in the morning-zither
-sáng trong buôn-light in the village-zither
-soi rong bên hồ-look in the dust in the lack-zither
-tây nguyên xanh-green highland-zither
-thu trên đảo kinh châu-autumn on kinh chau island-zither
-tình thư hạ vị-love letter to the low position-zither
-trả lại cao bằng-give back to cao bang-zither
-trần tình-explain-zither
-trăng sáng quê tôi-light moon in my home town-zither
-trẻo lên trên núi hái chè-go to the mountain to pick up the tea-zither
-un souvenir de H rawson-kỷ niệm của H rawson-zither

Recorded music list untitled 015:
-Ngõ vắng-zither
-Lúa chime-zither
-Champa music-zither
-Tôi hát bài ca dao đầu đời-zither
-Hành quân-zither
-Thương mẹ-zither
-Hương tram-zither
-Đám cưới-zither
-Mười năm xa cách-zither
-Năm năm cách biệt-zither
-Đoàn đội-zither
-Ru con-zither
-Ngưu lang chức nữ-zither
-Mẹ trực đêm-zither
-Tây nguyên-zither
-Ru con-zither
-European music-zither
-Nắng có còn hồng trên vai em-zither

Recorded music list untitled 013:
-Giải phóng quê tôi-zither
-Quan họ Bắc Ninh, qua cầu-zither
-Wando-zither
-Seagame-zither
-Chinese music-zither
-Sông cũng như người ấy-zither
-Japanese music-zither
-Cô láng giềng-zither
-Hoàng hôn lá reo bên thềm-zither
-Pop music-zither
-Đời sinh viên-zither
-Tấm áo mẹ vá-zither
-Chinese music-zither
-European music-zither
-Heal the world-zither
-We are the world-zither
-Giữa mạc tư khoa, nghe câu hò nghệ tĩnh-zither
-Nghĩa tình Bắc Nam-zither

Recorded music list untitled 012:
-Quảng bình quê ta ơi-zither
-Lý Giang nam-zither
-Lý nam xang-zither
-Lý cửu khúc-zither
-Lý tình như-zither
-Sắc cổ phong-zither
-Tiếng đàn ta lư-zither
-Tiếng xưa-zither
-Giang đình-zither
-Cổ bản-zither

Recorded music list untitled 011:
-Hát ru-monocord
-Tiếng ru của mẹ-monocord
-Hội non song-monocord
-Nói thơ Vân tiên, phạm cộng Tồn, Batri-monocord
-Trích đoạn từ câu 965-978-monocord
-Đất mẹ Kiên Giang-monocord
-Bài ca may áo-monocord

Recorded music list untitled 010:
-Nam ai lớp mái, song cước-monocord
-Tứ đại oán-monocord
-Phụng hoàng-monocord
-Trường tương tư-monocord
-Chuồn chuồn-monocord
-Xuân tình-monocord
-Lưu thủy trường-monocord
-Chiêu quân-monocord
-Lý giao duyên-monocord
-Lý ngựa ô nam-monocord
-Xàng xê líu-monocord
-Liễu thuận nương-monocord
-Khốc hoàng thiên-monocord
-Những cánh buồm-monocord
-Lới lơ-monocord
-Là rằng-monocord
-Dương thiệu tước-monocord
-Lý thiên thai-monocord

Recorded music list untitled 009:
-Nam xuân-monocord
-Nam ai-monocord
-Nam đảo-monocord
-Nước non ngàn dặm ra đi+nắm bàn tay+lý ngựa ô-monocord

Recorded music list untitled 007:
-Phú lục-monocord
-Tây thi-monocord
-Vọng cổ-monocord

Recorded music list untitled 006:
-Son sắt một long-monocord
-Lý hoa dừa-monocord
-Lý chiều chiều-monocord
-Em đi qua chuyến đò+Ở trọ-monocord
-Văn thiên tường-monocord
-Sen hồng+xuân-monocord
-HUế thương+Huế music-monocord

Recorded music list untitled 005:
-Giàn thiên lý-zither
-Chinese music-zither
-Vietnamese music-zither
-Chinese music-zither
-Anh hang xóm-zither
-European music-zither
-Có còn hơn không-zither
-Anh đưa em về-zither
-Cô dâu hiền, chú rể quý-zither
-Pop music-zither
-Đồng tiền-zither
-Popular music-zither

Recorded music list untitled 004:
-Lý con sáo-zither
-Trở về mái trường xưa-zither
-Champa music-zither
-Mời trầu-zither
-TRăm thứ bạc-zither
-Hương ngọc lan-zither
-Tơ hồng-zither
-NGày xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng, ý a-zither
-MÙa đông về trên thành phố-zither
-Ngậm ngùi-zither

Recorded music list untitled 003:
-Trên đường đi lễ xuân đầu năm-zither
-Chinese music, nhạc phim Tâ Du Ký, Đường Tăng lấy Ngọc Thố-zither
-Chinese music, hồ quảng-zither
-Mới yêu nhau, tay nắm tay hẹn hò-zither
-Traditional music, vọng kim lang-zither
-NGày xưa, anh học thì lười, yêu em chỉ nhớ nụ cười em thôi-zither
-Kiếp này xin làm người hát rong-zither
-Có ai về vùng quê Ngự khói-zither
-Anh đã yêu em dài lâu-zither
-Mùa xuân nho nhỏ, Lê Thanh Hải-zither
-European music-zither
-Chiêu quân điệp khúc-zither

Recorded music list untitled 015:
-Ngõ vắng-zither
-Lúa chime-zither
-Champa music-zither
-Tôi hát bài ca dao đầu đời-zither
-Hành quân-zither
-Thương mẹ-zither
-Hương tram-zither
-Đám cưới-zither
-Mười năm xa cách-zither
-Năm năm cách biệt-zither
-Đoàn đội-zither
-Ru con-zither
-Ngưu lang chức nữ-zither
-Mẹ trực đêm-zither
-Tây nguyên-zither
-Ru con-zither
-European music-zither
-Nắng có còn hồng trên vai em-zither

Recorded music list untitled 013:
-Giải phóng quê tôi-zither
-Quan họ Bắc Ninh, qua cầu-zither
-Wando-zither
-Seagame-zither
-Chinese music-zither
-Sông cũng như người ấy-zither
-Japanese music-zither
-Cô láng giềng-zither
-Hoàng hôn lá reo bên thềm-zither
-Pop music-zither
-Đời sinh viên-zither
-Tấm áo mẹ vá-zither
-Chinese music-zither
-European music-zither
-Heal the world-zither
-We are the world-zither
-Giữa mạc tư khoa, nghe câu hò nghệ tĩnh-zither
-Nghĩa tình Bắc Nam-zither

Recorded music list untitled 012:
-Quảng bình quê ta ơi-zither
-Lý Giang nam-zither
-Lý nam xang-zither
-Lý cửu khúc-zither
-Lý tình như-zither
-Sắc cổ phong-zither
-Tiếng đàn ta lư-zither
-Tiếng xưa-zither
-Giang đình-zither
-Cổ bản-zither

Recorded music list untitled 011:
-Hát ru-monocord
-Tiếng ru của mẹ-monocord
-Hội non song-monocord
-Nói thơ Vân tiên, phạm cộng Tồn, Batri-monocord
-Trích đoạn từ câu 965-978-monocord
-Đất mẹ Kiên Giang-monocord
-Bài ca may áo-monocord

Recorded music list untitled 010:
-Nam ai lớp mái, song cước-monocord
-Tứ đại oán-monocord
-Phụng hoàng-monocord
-Trường tương tư-monocord
-Chuồn chuồn-monocord
-Xuân tình-monocord
-Lưu thủy trường-monocord
-Chiêu quân-monocord
-Lý giao duyên-monocord
-Lý ngựa ô nam-monocord
-Xàng xê líu-monocord
-Liễu thuận nương-monocord
-Khốc hoàng thiên-monocord
-Những cánh buồm-monocord
-Lới lơ-monocord
-Là rằng-monocord
-Dương thiệu tước-monocord
-Lý thiên thai-monocord

Recorded music list untitled 009:
-Nam xuân-monocord
-Nam ai-monocord
-Nam đảo-monocord
-Nước non ngàn dặm ra đi+nắm bàn tay+lý ngựa ô-monocord

Recorded music list untitled 007:
-Phú lục-monocord
-Tây thi-monocord
-Vọng cổ-monocord

Recorded music list untitled 006:
-Son sắt một long-monocord
-Lý hoa dừa-monocord
-Lý chiều chiều-monocord
-Em đi qua chuyến đò+Ở trọ-monocord
-Văn thiên tường-monocord
-Sen hồng+xuân-monocord
-HUế thương+Huế music-monocord

Recorded music list untitled 005:
-Giàn thiên lý-zither
-Chinese music-zither
-Vietnamese music-zither
-Chinese music-zither
-Anh hang xóm-zither
-European music-zither
-Có còn hơn không-zither
-Anh đưa em về-zither
-Cô dâu hiền, chú rể quý-zither
-Pop music-zither
-Đồng tiền-zither
-Popular music-zither

Recorded music list untitled 004:
-Lý con sáo-zither
-Trở về mái trường xưa-zither
-Champa music-zither
-Mời trầu-zither
-TRăm thứ bạc-zither
-Hương ngọc lan-zither
-Tơ hồng-zither
-NGày xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng, ý a-zither
-MÙa đông về trên thành phố-zither
-Ngậm ngùi-zither

Recorded music list untitled 003:
-Trên đường đi lễ xuân đầu năm-zither
-Chinese music, nhạc phim Tâ Du Ký, Đường Tăng lấy Ngọc Thố-zither
-Chinese music, hồ quảng-zither
-Mới yêu nhau, tay nắm tay hẹn hò-zither
-Traditional music, vọng kim lang-zither
-NGày xưa, anh học thì lười, yêu em chỉ nhớ nụ cười em thôi-zither
-Kiếp này xin làm người hát rong-zither
-Có ai về vùng quê Ngự khói-zither
-Anh đã yêu em dài lâu-zither
-Mùa xuân nho nhỏ, Lê Thanh Hải-zither
-European music-zither
-Chiêu quân điệp khúc-zither

Recorded music list untitled 002:
-qua sông-zither
-lý đêm trăng-zither
-quê mẹ, cố hương-zither
-múa đèn-zither
-lý liễn vũ-zither
-đôi ta-zither
-inh noong ơi-zither
-lúa ngát xanh-zither
-ru em tây nguyên-zither
-dân ca-zither
-quan họ bắc ninh-zither
-buông vạt áo em ra-quan họ bắc ninh-zither
-hát lối vân tiên, nói thơ vân tiên-zither
-nước cuốn hoa trôi-zither
-đêm nay đêm giao thừa-zither
-nối lại tình xưa-zither
-pop music-zither
-chinese music-zither
-thiếu nữ thiên trúc-zither
-biển rất xa và nắng ngọt ngào-zither
-ôi như trong mùa thu-zither
-australian music-zither
-indonesia music-zither
-vì đường xa ướt mưa-zither

Recorded music list untitled 001:

-let’s go-zither

-composed music by Pham Ngoc Tuyen-zither

-hoàng hôn trên phá tam giang-zither

-mưa nắng sài gòn-zither

-người miền biển-zither

-những người chiến thắng-zither

-theo mẹ chơi trăng-zither

-ước mơ đơn sơ-zither

-vẫn là những kỷ niệm-zither

-về tiền giang-zither

-nhạc Tây-zither

-cho tôi được một lần-zither

-chút kỷ niệm buồn-zither

-chuyện buồn ngày xưa-zither

-đời gọi em biết bao-zither

-chuyện hợp tan-zither

-năm anh em trên một chiếc xe tăng-zither

-đô thành nổi dậy-zither

-đưa anh đi hái măng rừng-zither

-lưu thủy hành vân-zither

-lý đươn đệm-zither

-bình bán vắn-zither

-xuân ca-zither

-lưu thủy tẩu mã-zither

-phú lục tẩu mã

-sương chiều

-tú anh-zither

-khúc ca hoa chúc-zither

-rồi 20 năm sau-zither

-lý đêm trăng-zither

-lý mỹ hưng-zither

-qua bến hàm luông-zither

-tiếng hát người trồng đay-zither

-tiếng trống trường-zither

-bài ca thành huế-zither

-hò giã gạo-zither

-lý giang nam-zither

-mẹ yêu con-zither

-buông áo em ra-zither

-dân ca jarai-zither

PHAM NGOC TUYEN’s DIARY 49-72-liste de journals de Pham NGoc Tuyen -danh sach NHat ky PHam NGoc Tuyen
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 27
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 28
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 29
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 30
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 31
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 32
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 33
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 34
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 35
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 36
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 37
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 38
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 39
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 40
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 41
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 42
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 43
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 44
-Pham NGoc Tuyen’s diary 45
-PHam NGoc Tuyen’s diary 46
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 47
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 48
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 49
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 50
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 51
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 52
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 53
-Pham Ngoc Tuyen’s diary 54

Recorded music list 8.22:
-gi?ng ti?n n?-female fairy-la fee-zither
-d?i l?-boulevard-le boulevard-zither
-ghen-jalous-jalouse-zither
-b?c t?nh-bad to other’s love-mal ? l’amour de l’autre-zither
-? noi n?o ,em c? nh?-do you remember at any place-tu te souviens ? quel endroit-zither
-n?i dau mu?n m?ng-late misery-tard misere-zither
-t?i c?n y?u-i still love-j’aime encore-zither
-t?m s? g?i v? d?u-where are sentiments sent-ou are sentiments envoye-zither
-ngu?i y?u n?u ra di-if the lover gone-si l’amant est alle-zither
-su?i l? xanh-green tear drops-vertes larmes-zither
-mu?n du?c y?u-want to be loved-aime d’etre aime-zither
-s?u l?ng t?-sorrow of the wanderer-tristesse de vagabond-zither
-n?i l?ng-sentiments of heart-sentiments du coeur-zither
-l?i cu?i-the last paroles-de dernieres paroles-zither
-nh?ng n? h?n d?i-the life kisses-des bijoux de la vie-zither
-l? bu?n nh? mi-the tear drops-des larmes-zither
-huong xua-past parfum-passee parfume-zither
-nh?c T?-european music-europeen musique-zither
-mai l? m?nh xa nhau-if tomorrow we say good bye-si demain on dit au revoir-zither
-b?n t?nh ca-love song-chanson d’amour-zither
-b?i b?c-bad to other’s love-mal ? l’amour de l’autre-zither
-b?i b?c-indifferent to other’s love-indifferent ? l’amour de l’autre-zither
-d? g?i em bi?t bao l?n-i called you many times-je t’appelle plusieurs fois-zither
-can nh? d?u ng?-the house in the beginning of the alley-la maison au bout de la rouette-zither
-c?u h?t t?nh qu?-the country’s love song-la chanson de l’amour de patrie-zither
-bi?n ch?t-died sea-mourit mer-zither

Phạm Ngọc Tuyền, tố cáo Phạm Thị Huyền Trang 1985 không trả tiền: dịch thuật bài vinacacao, giá 90d x 2400 từ x 4chữ=216000d x4=864000 dvà làm việc gói quà cho công ty An Việt , bán cafe của Trang, Tết năm 2012, đã đóng cửa công ty tháng 2-2012,3h x 20000d=60000d.

Phạm Ngọc Tuyền sue to Phạm Thị Huyền Trang 1985,didn’t pay my services: translation for the vinacacao, with the price 90d x 2400 words x 4letters=216000d x 4=864000d and gift enveloping for her An Viet company selling cafe, in the lunar new year 2012, closing in february 2012,3h x 20000d=60000d.

Pham Ngoc Tuyen, tố cáo Bà bán vàng đường NGuyễn Hữu Cầu,năm 2006 đã đổi gian 1 chiếc nhẫn 3 phân , hình vương miện, bằng vàng y và 1 chiếc nhẫn 2 phân, bằng vàng tây, cho Tuyền băng 1 nhẫn bằng vàng tây, chỉ có 1.5phan.

Pham Ngoc Tuyen, sue to the gold seller in the Nguyen Huu Cau street, in 2006,changed faultly 1 gold ring, 3 x0,375gr, with the crown decoration, by 9999 gold, and 1 ring 2×0,375gr, by less than 9999 gold, to Tuyen by 1 ring 1.5×0,375gr, by less 9999 gold.

Pham Ngoc Tuyen, to cao Bà lao công của trường APU, american pacific university, nơi Tuyền làm việc năm 2006,đã ăn cắp 1 bông tai vàng 2phân, vàng y, ông phụ huynh của 1 học sinh trường APU mà Tuyền nhờ đem 1 hộp bánh 90000d, sang Mỹ tặng bạn của Tuyền, nhưng không gửi, ông biến mất.

Phạm Ngọc Tuyền, sue a hygiene worker in the APU, american pacific university, where Tuyen was working in 2006, robbed 1 gold ear ring, 2x 0,375gr, by 9999 gold, the father of one student of the school, is asked by Tuyen to bring one cake box, at the price of 90000d, to United state, to offer to my friend, but he don’t do, he dissappeared.

Tuyền tố cáo về việc Phạm Ngọc Tuyền không nhận được đủ lương như khi bắt đầu làm việc, với sự thỏa thuận lương 3000000d/1tháng, dịch thuật, làm văn phòng cho Công ty Gophatdat-Tiên Phong.

Tuyền dịch thuật cho công ty hàng trăm nghìn thư tín điện tử, và thư, tài liệu do phòng kinh doanh, các phòng ban bảo dịch, và sau đó là làm hành chính, chỉnh sửa các lỗi trong thư tín của các công ty khác gửi cho công ty quảng cáo, đăng trên trang web thương mại điện tử của công ty.

Tuyền được Nguyễn Quốc Khánh nói phải bỏ tiền túi ra trả cho Tuyền 500000d, có sự việc Ông Đinh Công Tuấn,Sơn,Khánh gọi mẹ Tuyền để mẹ Tuyền trả tiền lương cho Tuyền, vì nói Tuyền dịch họ không hiểu gì hết, trong khi họ lại khen ,khuyến khích tôi dịch thuật nhiều thư để họ đọc và tìm kiếm khách hàng như nối kết giữa bên mua, bên bán với chức năng bình thường của công ty thưong mại điện tử.

Tuyền đòi tiền lương của tuyền từ tháng 3 năm 2008 tới nay vẫn không được. Nguyễn Quốc Khánh nói làm ơn mắc oán, và có thể tìm luật sư kiện, mà là oán thực tế trong suốt thời gian làm 1 tháng đó tới giờ, tuyền đòi mà không có tiền. Công ty đã phá sản.

Tuyen sue Đinh Công Tuấn,Sơn,Nguyen Quoc KHanh 1976 because Tuyen didn’t receive enough money as negociation about salary of 3000000d/month at the beginning of working for the Gophatdat-Tien Phong company as translator, administrator.Tuyen translated for the company thousands of emails and letter and docs for sales department, other department for their asking and then working as administrator, repairing the faults in the emails of other companies who sent to this company for advertising, launching in the commercial web.Tuyen heard from Mr.Nguyen Quoc Khanh about his giving by his own pocket 500000d for my salary, there was the event that Mr.Son, Mr.Nguyen Quoc Khanh called my mother and asked her to pay salary to me because they said they couldn’t understand my translation, although they highly appreciate, encourage me to translate many emails for their reading,for their searching for customers as connecting between sellers, buyers as their usual functions of a commercial company.Tuyen asked for salary from March 2008 until now, but couldn;t.Mr.Nguyen Quoc Khanh said to me that he helped me with receiving back my grudge but in reality from my one month working until now,Tuyen ask for salary but none.The company bankrupted.

Tôi Phạm Ngọc Tuyền, đã cho Nguyễn Thu Hiền mượn 1000000d tháng 10 năm 2008 nhưng Tuyền tới nhà của cậu mợ Hiền ở 436B/10 đường 3/2 quận 10, hỏi cậu mợ Hiền có gặp Hiền thì nói Hiền trả cho Tuyền tiền mượn 1000000d, mà ngay 1 tháng sau khi Hiền mượn, tháng 11, Tuyền biết Hiền giựt nợ hàng trăm triệu đồng, và giựt nợ của cả cậu mợ, và thuê nhà thiếu tiền, tiền điện, nước, và còn cho người khác vào thuê. Tuyền nói với cậu mợ sau hàng trăm lần ghé nhà, khi có dịp đi ngang, rằng Tuyền báo công an, viết lên trên báo, Cậu mợ mới cho Tuyền tên Nguyễn Thu Hiền và cho biết ở 26, thôn 2, xã tân an, huyện hàm tân, tỉnh Bình thuận.

Nhật ký Tuyền ghi lại sự thiếu nợ của Nguyễn Thu Hiền.

10.2008 Hien goi muon 1000000 vi xay dung mo rong kinh doanh an trua van phong.Tuyen noi luc nao co tien tra.11/2008, Tuyen doi tien, Hien noi chay toi Nguyen…Luong q6 ngay bung binh, nha billard, Hien nhan tin khong co nha, o trong hem, Hien nhan tin trang tay. Tuyen ghe cau mo H, cau mo noi H muon 100000000, me H moi len chua benh o do, H phai di lam xe buyt, cho nay cho kia hoai khong on dinh. Sau cau mo noi khong phai la cau mo. Tuyen noi gap H thi nhan H tra tien. Cau noi gap no giet no, cau noi dau co cau gi dau,neu cau noi T la ma no, T hoi cau ho gi cau noi cau khong ho hang gi voi H, H o tro, mo noi mac, T noi cau mo cho H mo so tien lon, so tien Tuyen cho muon nho, nen khi gap cau mo nhan H tra Tuyen. H thue nha ke ben nha cau mo khi T quen o CLB NVHTN 2003, 2006 T gap H o cty quang cao Mai Khanh o NGuyen THi MInh KHai-Mac Dinh Chi, 2008 nha ke ben xay cao len.T tim chu chu nha 181/37/1 duong phan dang luu, quan phu nhuan, p.1,hien lam luat su o 127a tran quang khai, chu Huy noi Hien thue 1 nam, 3 thang cuoi khong tra tien thue, dien nuoc, luong cho nhan vien sinh vien giao com trua van phong, lam o nha, con cho cong ty khac vao thue, Hien giut no hang tram trieu cua nguoi ban gao, thit, ca, thuc pham, cau mo o 436b/12, ke nha Hien thue nam 2003 436b/10 duong 3/2, p.12,q.10, nha o duong nguyen van luong,q.6.T lam don trinh bay o tu phap p.1, q.phu nhuan, don trinh bao o cong an p1, quan phu nhuan, don trinh bay su viec Nguyen thu hien muon 1000000d no khong tra tu 10-2008.

Pham Ngoc TUyen lent to Nguyen Thu HIen 1000000d Oct 2008 but Tuyen came to Hien’s uncle, aunt inlaw house at 436B/10 3/2 street, dist.10, to ask them if they meet Hien, to ask Hien to pay me back the borrowed money, at the one month later, Nov,Tuyen knew that Hien robbed thousands of millions dong, also from her uncle, aunt in law’s money and Hien rent house without payment, water, electricity money and let others to rent with money paid to her. Tuyen told her uncle, aunt in law after hundred time coming to their house, that Tuyen told the police, wrote to newspaper, her uncle, aunt in law gave me her name Nguyen Thu Hien and her staying in 26, thon 2, tan an ward, ham tan district, binh thuan province, so Tuyen ask for the help of Youth news for finding, contacting Hien to take money back to Tuyen.

Tuyen’s dairy about Nguyen Thu Hien’s oweing money:

10.2008 H called to ask to borrow 1000000d for building wider the business of noon office food service. T told when H has money, H pays back.Nov 2008,T ask for the money back, H told T to come to Nguyen …Luong, dist.6, at the round about, the billard service, H messaged that H was not at home, H was in the alley, not in the billard service house, H messaged H lost all. T came to uncle, aunt in law’s house, they said they are not H’s uncle,aunt in law.Tuyen told them if they meet H, to ask H to pay me money back.Her uncle said if he met her, he kills her, he said he is not her uncle, he said if he tells T is her mother, T asked for his name, he said he is not her relatives,he said H rent the house next to their house, aunt in law told not to care,T told that they lent to H a big amount, T lent to H a small amount, so when they meet H, they should tell H to pay me money back.When T know H in the youth cultural house 2003,2006,T met H at the advertising MaiKhanh company in Nguyen Thi Minh Khai-Mac Dinh Chi str,2008,the next house is built higher.T found the owner of 181/37/1PHan Dang Luu str,ward1Phu Nhuan dist.now lawer in 127aTran Quang Khai st.,Mr.Huy said H rent 1 year,3 last monthes H didn’t pay the renting money, water,electrical moey, salary for student sending noon food, He let other company to rent the house with money paid to H,H rob hundred millions dong of rice,fish,meat,food sellers,uncle,aunt in law in 436B/12, next to H’s renting house in 2003,436B/10 3/2 str,ward12,dist10,He rent house in Nguyen Van Luong, dist6.T wrote the complain to ward1,Phu Nhuan dist.private law, to tell about H oweing 1000000d from 2008.

Nguyễn thị thanh Hiền 1983, công ty phuquocland(www.phuquocland.com.vn) đã dựt Tuyền dịch từ tiếng Viet -tiếng Anh bài viết đính kèm về Bình Thuận năm 2008 nhưng tới nay, sau hàng trăm lần Tuyền nhắn tin đòi Hiền 0989873868, Hiền không trả lời tin nhắn, Tuyền không gọi điện thoại. Tới nay, Tuyền gọi điện thoại cho Hiền, Hiền nói Hiền có bao giờ Hiền không trả lời bất kỳ tin nhắn nào đâu.Hiền nói đã nghỉ làm ở công ty Phuquocland lâu rồi. Tuyền nhận dịch 90d/ 1 chữ , tính toàn bài dịch là 1000000d.Tuyền nói mong muốn được giải quyết ổn thỏa giữa Tuyền, Hiền và công ty, nhưng Hiền vẫn không có trách nhiệm trước sự kiên nhẫn và đạo đức làm việc của Tuyền.

Phan Thị Hồng Nhung, ấp 1, Tân Quới đông, Vũng Liêm, Vĩnh Long, lấy hàng Tuyền ký gửi ở cửa hàng của Nhung ở Huỳnh Tịnh Của, Quận 3: bưu thiếp, vòng, dây chuyền do Tuyền làm bằng tay bằng gỗ, bằng inox, trị giá 1000000d.

Tuyền đã viết thư gửi Phan Thi Hồng Nhung , 2 lần, nhưng không nhận được thư phúc đáp.

Ms.Phan Thi Hong Nhung, hamlet 1, Tan Quoi Dong, Vung Liem, Vinh Long, robbing the products for sales in Nhung’s shop in Hu?nh T?nh C?a, dist.3: post card, necklace, bracelet made by hand by Tuyen in wood, inox, with the whole value of 1000000d.Tuyen wrote to Ms.Phan Thi Hong Nhung, 2 times, but didn’t receive her reply.Would Youth news help Tuyen to reveive back the products or product money 1000000d.

Tuyền tố cáo Hòa 1983 Vũng Tàu, đã nhận thỏi son của Tuyền, Nguyễn Thị Thanh Lương 1977 nhận máy xây sinh tố 400000d,mà không giúp việc làm choTuyền

Tuyen sue to Hoa Vũng Tàu, who received my lipstick, NGuyễn Thị Thanh Lương 1977 who received the machine of making small vegetables,fruits, priced 400000, without helping Tuyen in the jobs.

Tuyền tố cáo Nguyễn Hồng Đàm, trường đại học NGoại Thương,đã nhận cây thuốc lá 555, 150000d, tiền cảm ơn, vì cho Tuyền làm lại luận văn tốt nghiệp, vì Trường nói rằng Tuyền copy phần lý thuyết, dù TUyền có bằng chứng mượn tài liệu, làm luận văn ở thư viện, phòng máy tính của trường, và thực tế luận văn đặc biệt riêng về việc xuất khẩu của công ty Sunimex.

Tuyền sue Nguyễn Hồng Đàm, in the Foreign trade university, received the box of cigaretts 555, priced 150000, for the thankful money, because letting me making again the final memory, because The university said Tuyền copied the theory, although Tuyen had the certification of borrowing the documents in the library, the computer room , next to the university and the real own special final memory about the exportation of the Sunimex company.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.