Graduated from Foreign Trade University in 1998
Thach Thi Thanh elementary, Tran Quang Khai, Van Lang, district 1 Nguyen Du specializing school
Bachelor of Le Hong Phong elite highschool in 1993 specializing in foreign language(French, maths, litterature)
First Award and Third Awards in the national competitions of foreign languages(French) in 1989,92,93
Advanced English certificate in 1997
Methodology and communication in foreign languages certificate(issued by Idecaf and French General Consulate in 2006).
Industrial air conditioning electric certificate –issued by the district III,HCMC career formation school in 2004.
Eloquence Contest Award in 2004 (Australian Consulate General,RMIT, AUCP’s organization)

Music awards: A diploma, Silver medal,1st Award in national traditional, popular music competitions in 1985,1989, the Youth news’s “For the future development of Vietnam”scholarship program in 1989.

Tốt nghiệp Cử nhân Trường Đại học Ngọai Thương năm 1998
Tốt nghiệp Trường chuyên Lê Hồng Phong năm 1993 (chuyên Pháp Văn, Tóan,Văn)
Tốt nghiệp Trường chuyên quận Nhất năm 1989.
Giải Nhất, Giải Ba,và Giải Khuyến khích Pháp văn tòan quốc dành cho học sinh phổ thông cơ sở, phổ thông trung học năm 1989-1992-1993.
Bằng C Anh văn, cấp độ nâng cao năm 1997.
Chứng nhận học phương pháp học và giao tiếp bằng ngọai ngữ( do Idecaf và Tổng lãnh sự quán Pháp cấp năm 2006).
Chứng nhận học nghề điện lạnh do Trường dạy nghề quận III TPHCM cấp năm 2004.
Giải thưởng cuộc thi hùng biện năm 2004(Tổng lãnh sự Úc,RMIT,AUCP tổ chức)

Bằng cấp âm nhạc: Giải A, Huy chương bạc các cuộc thi toàn quốc nhạc dân tộc, cổ truyền năm 1985,1989,Giải Nhất chương trình học bổng “Vì Ngày Mai Phát Triển” của Báo Tuổi Trẻ năm 1989.

Advertisements