Sự tiến thoái của Đế chế NHật-The accession,declin of the Japanese empire

Sự tiến và thoái của đế chế Nhật.
Gary Gordon
Nhà xuất bản France-Empire, 68, J.J.Roussean.
Nhà xuất bản Monarch
Về thời đại máu của Samourai tới cơn ác mộng Hiroshima
Dịch giả Jean R.Weiland.
Tiểu sử tác giả
Gary Gordon sinh ở Texas. Công việc của ông khác nhau theo lời báo chí, trợ lý trong một phòng thí nghiệm nghiên cứu vật lý, nhiếp ảnh gia không trung, và phụ trách “quan hệ xã hội”.
Ông đã học lịch sử chính trị và đối ngoại lâu dài và suốt chiến tranh thế giới, ông đã chiến đấu với mặt trận không quân quân đội Mỹ trong vùng Thái Bình Dương, chứng nhân của những gì đã xảy ra ở Tarama, Makin, Kwajalein và Saipan.
Ông đã được tự điển “ chữ thập bay đặc biệt” với ngôi sao vì những hoạt động chiến đấu.
Ông đã viết ba cuốn sách, xuất bản nhiều bài viết trong những tạp chí chính trị Mỹ và phần đông những tin tức trong sách của ông đã được đưa, nhận bởi ông suốt năm năm ở Tokyo như trao đổi thông tin báo chí và nhờ vào nhiều cuộc chuyện trò của ông với các viên chức chính phủ, và Nhật.
Lời tựa
Chiến tranh quay lại. Mặt trời nổi lên từ đại dương, như một đóm lửa đỏ lòa, giữa sương ban mai. Ở chân trời, tách ra khỏi màn sương, và ở độ dâng cao của sức nóng và một tia sang nồi đậm tới những gì mặt trời chiếu sang nửa thế giới, khi tắt ánh trăng nhè nhẹ quay vàng.
Khi đó, không làm mạnh để lú lên nữa, và cũng không thể giữ bầu tinh tú bắt đầu xuống. Lại trở thành đĩa tròn như trước đó khi mặt trời biến mất dần dần ở chân trời.
Đó là những gì ông đưa đến mọi người.
Lúc bắt đầu, Amaterasu Omikami, vị thần mặt trời là mẹ của ông và cùng hậu duệ của ông xén mặt trời qua tầng lớp mây trắng bàn bạc.
Từ gốc gác của ông, ông thú thật là một người dân chiến tranh, vị vua đầu tiên là một người xâm lược, và ông không bao giờ dừng chiến đấu trước khi chiến thắng ngay một nhóm những nước mạnh hơn của thế giới. Rồi mặt trời của những cuộc điều tra của ông bắt đầu xuống và ông ngủ trên một tấm thảm lớn của đế chế.
Cuốn sách này kể khách quan lịch sử về sự tiến thoái của đế chế Nhật, những người đã xây dựng sự to lớn của Đế chế và những người đã làm vinh quang và đã là những chứng nhân những cuộc tấn công đầu tiên không quân chống lại Ewo Jiwa. Sau đó, ông trải qua năm năm ở Nhật, với tư cách nhà báo. Những sự kiện ông đã sống làm ông quan tâm một cách thiết than, ngay cả những cuộc trò chuyện với vài người chiến đấu trong hai mặt trận. Ông liên tục tìm câu trả lời cho một câu hỏi “Thực sự đã xảy ra những gì và tại sao?”
Cuốn sách này là kết quả những nghiên cứu của ông. Những sự kiện dẫn tới chiến tranh thế giới thứ hai và chính chiến tranh đó được mô tả bởi bao nhiêu người. Ông kinh ngạc nhận ra ở điểm nào đó, những thông dịch của họ khác nhau. Điều này đúng, ngay cả khi có những chứng cứ của cùng một sự kiện. Chính ở đó hiện than sự khó khăn cho một nhà văn có mục đích duy nhất là khám phá sự thật. Nhưng trong những giới hạn của sự thật khập khiểng này, đây là lịch sử của sự tiến và suy thoái của Đế chế Nhật và ý nghĩa của sự cố gắng để những người con mặt trời của một bên Thái Bình Dương và đề những hậu duệ của những người con Thần Tự Do và để cho người khác nữa.
Được phép hoạt động ở G.I, trong hai mặt trận, đã hoàn thành một cách anh hung bổn phận của họ trong khi những nhà lịch sử của phương Đông và phương Tây đã thất bại một cách khổ sở.
Advertisements