Recorded music list 8.10:

-từ biên cương hướng về hà nội-from the border to hà nội-du frontier à hà nội-zither

-tiếng hát trên cảng saigon-the song on the saigon port-la chanson sur le port de saigon-
zither

-thành phố hôm nay-the city of today-la ville d’aujourd’hui-zither

-hát ru-the lullaby-la chanson pour le petit dormir-zither

-màu tím huế và màu áo trắng-the purple of Huế and the white shirt-le violet de Huế et la

chemise blanche-zither

-bức tranh quê hương-the country’s picture-la photo de la patrie-zither

-mùa xuân về dưới chân núi hoàng liên sơn-spring came to the hoàng liên mountain-le

printemps viens a la montagne de hoàng liên-zither

-bài ca vũng tàu côn đảo-song of vũng tàu côn đảo-chanson de vũng tàu côn đảo-zither

-tình yêu người đánh cá-the fishermen’s love-l’amour de farmeur de poissons-zither

-khúc tình ca của người lính biển-the sea soldier’s love song-chanson d’amour de soldier

de mer-zither

-dòng sông ai đã đặt tên-who put a name to the river-qui a mis le nom a la riviere-zither

-hà nội,huế trong ta-hà nội,huế in my heart-hà nội,huế dans mon coeur-zither

-một mùa xuân-one spring-un printemps-zither

-hát với dòng sông-song with the river-chanson avec la riviere-zither

-bỗng dưng nhớ huế-sudden missing of huế-soudain se souvenir de huế-zither

-hát trên thung lũng kade-song on the kade valley-chanson sur la valley de kade-zither

-chiều trường sơn-afternoon on the long mountains-apres midi sur des longues

montagnes-zither

-em là bài ca quê hương-you are th country’s song-tu es la chanson de patrie-zither

-người sông hương-people of the parfum river-persons de la riviere de parfume-zither

Advertisements