Recorded music list untitled 001:

-let’s go-zither

-composed music by Pham Ngoc Tuyen-zither

-hoàng hôn trên phá tam giang-zither

-mưa nắng sài gòn-zither

-người miền biển-zither

-những người chiến thắng-zither

-theo mẹ chơi trăng-zither

-ước mơ đơn sơ-zither

-vẫn là những kỷ niệm-zither

-về tiền giang-zither

-nhạc Tây-zither

-cho tôi được một lần-zither

-chút kỷ niệm buồn-zither

-chuyện buồn ngày xưa-zither

-đời gọi em biết bao-zither

-chuyện hợp tan-zither

-năm anh em trên một chiếc xe tăng-zither

-đô thành nổi dậy-zither

-đưa anh đi hái măng rừng-zither

-lưu thủy hành vân-zither

-lý đươn đệm-zither

-bình bán vắn-zither

-xuân ca-zither

-lưu thủy tẩu mã-zither

-phú lục tẩu mã

-sương chiều

-tú anh-zither

-khúc ca hoa chúc-zither

-rồi 20 năm sau-zither

-lý đêm trăng-zither

-lý mỹ hưng-zither

-qua bến hàm luông-zither

-tiếng hát người trồng đay-zither

-tiếng trống trường-zither

-bài ca thành huế-zither

-hò giã gạo-zither

-lý giang nam-zither

-mẹ yêu con-zither

-buông áo em ra-zither

-dân ca jarai-zither

Advertisements